Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-12    Czas UT: 05:27 (Data juliańska: 2459042.727)
P= 2.57°   Bo= 4.08°   Lo= 40.37°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 16-08-2017 rok godz. 06:00 UT nr. obserw. 11/119/sie/787 Janusz B.


16-08-2017

Myślałem, że grupa 2671 będzie bardziej stabilniejszym tworem na powierzchni Słońca. Wystarczyło 24 godzin od ostatniej mojej przeprowadzonej obserwacji aby jej obraz był już zgoła odmienny. Po rozrywała się na 12 plam i plamek otoczone półcieniami to właśnie jest główną przyczyną podwyższenia aktywności słonecznej. Naliczyłem 12 plama pięć z nich posiada różnym stopnie półcienie. Rozbłyski jak na razie klasy C być może grupa, która jak widać nie jest stabilna wygeneruje mocniejszy rozbłysk. Widoczna doskonale na wschodnim brzegu tarczy słonecznej.