Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-05    Czas UT: 01:46 (Data juliańska: 2459005.574)
P= -13.70°   Bo= -0.15°   Lo= 172.13°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 01-02-2014 rok Janusz B.


01-02-2014

Znowu po kilku dniach przerwy obserwacyjnej spowodowana aurą pogodową dzisiaj rano na tyle rozpogodziło się niebo , że z powodzeniem można było fotografować i obserwować nasze Słońce . Piękna grupa plam słonecznych o numerze 1967 jest tak porozrzucana z licznymi plamami o wyraźnych zarysach półcieniowych. Oznacza to , że w tym miejscu pole magnetyczne linie sił są strasznie poskręcane , które ułatwiają cząsteczką wysokoenergetycznym opuszczenie strefy Słońca . liczba Wolfa jest umiarkowana ja przy seeingu 2 naliczyłem R = 49 (TN114/1000). Janusz B.