Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-12    Czas UT: 07:43 (Data juliańska: 2458799.822)
P= 22.19°   Bo= 3.22°   Lo= 5.53°   Carr. Rot 2223
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 01-02-2014 rok Janusz B.


01-02-2014

Znowu po kilku dniach przerwy obserwacyjnej spowodowana aurą pogodową dzisiaj rano na tyle rozpogodziło się niebo , że z powodzeniem można było fotografować i obserwować nasze Słońce . Piękna grupa plam słonecznych o numerze 1967 jest tak porozrzucana z licznymi plamami o wyraźnych zarysach półcieniowych. Oznacza to , że w tym miejscu pole magnetyczne linie sił są strasznie poskręcane , które ułatwiają cząsteczką wysokoenergetycznym opuszczenie strefy Słońca . liczba Wolfa jest umiarkowana ja przy seeingu 2 naliczyłem R = 49 (TN114/1000). Janusz B.