Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 00:27 (Data juliańska: 2459002.519)
P= -14.88°   Bo= -0.52°   Lo= 212.56°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 25-01-2014 rok Janusz B.


25-01-2014

Po 13 dniach przerwy w obserwacji wizualnej i fotograficznej Słońca na nowo ucieszyłem się ,ze można nacieszyć się widokiem grup plam słonecznych. Obserwacja do prowadzenia Słońca wymarzona ani jednej chmurki na niebie i duża przezroczystość atmosfery spowodowana jest wysokim wyżem i niską temperaturą – 12*C . Na wolnym powietrzu dłużej jak 15 minut nie da się wytrzymać i eksploatować sprzętu teleskopowo fotograficznego ale to wystarczy żeby dokonać obserwacji. Dwie duże grupy plam słonecznych w centrum tarczy słonecznej dobrze widoczne są przez teleskop ale mają na przeciętnym poziomie rozbłyski klasy N czyli normalne. Janusz B. https://imageshack.com/i/mr6duxp