Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 19:39 (Data juliańska: 2458995.319)
P= -17.49°   Bo= -1.38°   Lo= 307.83°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 23.01.2014


23-01-2014

Oto co udało mi się wygenerować po dzisiejszej obserwacji Słońca tym razem w programie AlmSun. grup naliczyłem 9 a plam 24. Liczba Wolfa 114. Jak widzimy Słońce wcale nie ma zamiaru zasnąć. Dodam iż program AlmSun jest autorstwem Rafała Tomasika i jest to program płatny. Zdjęcie: