Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-14    Czas UT: 00:28 (Data juliańska: 2458801.519)
P= 21.75°   Bo= 3.02°   Lo= 343.15°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 23.01.2014


23-01-2014

Oto co udało mi się wygenerować po dzisiejszej obserwacji Słońca tym razem w programie AlmSun. grup naliczyłem 9 a plam 24. Liczba Wolfa 114. Jak widzimy Słońce wcale nie ma zamiaru zasnąć. Dodam iż program AlmSun jest autorstwem Rafała Tomasika i jest to program płatny. Zdjęcie: