Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-15    Czas UT: 06:05 (Data juliańska: 2459045.753)
P= 3.91°   Bo= 4.37°   Lo= 0.33°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 03.01.2014 i grupa 1944


03-01-2014

To dzisiejsza sytuacja na Słońcu na godz 9:50 UT. Grupa 1944 rozbudowuje się osiągając gigantyczne rozmiary. Średnica tarczy Słońca = 150 mm Rozmiary kątowe grupy = 234.22 " Średnica grupy = 167038.09 km. Powierzchnia = 524765.64 km2. Średnica grupy względem Ziemi = 13.11
Zdjęcie: width=