Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-17    Czas UT: 23:42 (Data juliańska: 2458806.488)
P= 20.34°   Bo= 2.44°   Lo= 277.65°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 03.01.2014 i grupa 1944


03-01-2014

To dzisiejsza sytuacja na Słońcu na godz 9:50 UT. Grupa 1944 rozbudowuje się osiągając gigantyczne rozmiary. Średnica tarczy Słońca = 150 mm Rozmiary kątowe grupy = 234.22 " Średnica grupy = 167038.09 km. Powierzchnia = 524765.64 km2. Średnica grupy względem Ziemi = 13.11
Zdjęcie: width=