Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 20:14 (Data juliańska: 2458995.343)
P= -17.48°   Bo= -1.38°   Lo= 307.51°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Poradnik Obserwatora Słońca


29-12-2013

Tak sobie myślałem, że po zakończeniu poradnika w Uranii dobrze byłoby go wydrukować w całości. Byłby to jedyny poradnik dotyczący prowadzenia obserwacji Słońca, oprócz wydanego już przez TOS " Vademecum Obserwatora Słońca ". Co o tym myślicie? Oczywiście do końca poradnika jeszcze daleko. Mam również zamiar publikować artykuły dotyczące obsługi i prowadzenia obserwacji w programie " Solaris ", którego jestem współautorem, obok takiej znanej postaci jak Janusz Wiland Czekam na wasze opinie pod adresem: tadek-1961@o2.pl na grupie facebookowej: https://www.facebook.com/groups/sosptma/ T.F