Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-12    Czas UT: 06:32 (Data juliańska: 2459042.772)
P= 2.59°   Bo= 4.08°   Lo= 39.77°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 11-08-2017 rok godz. 08:30 UT nr. obserw. 09/117/sie/785 Janusz B.


11-08-2017

Aktywność słoneczna nadal bez zmian Liczba Wolfa R = 11 i SN =10. J. Bańkowski.