Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-08-25    Czas UT: 09:40 (Data juliańska: 2458720.903)
P= 19.15°   Bo= 7.03°   Lo= 326.95°   Carr. Rot 2221
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 11-08-2017 rok godz. 08:30 UT nr. obserw. 09/117/sie/785 Janusz B.


11-08-2017

Aktywność słoneczna nadal bez zmian Liczba Wolfa R = 11 i SN =10. J. Bańkowski.

Podstrona w budowie.