Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-06-19    Czas UT: 15:13 (Data juliańska: 2458654.134)
P= -7.93°   Bo= 1.51°   Lo= 130.19°   Carr. Rot 2218
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 11-08-2017 rok godz. 08:30 UT nr. obserw. 09/117/sie/785 Janusz B.


11-08-2017

Aktywność słoneczna nadal bez zmian Liczba Wolfa R = 11 i SN =10. J. Bańkowski.

Podstrona w budowie.