Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-15    Czas UT: 04:51 (Data juliańska: 2459045.702)
P= 3.89°   Bo= 4.37°   Lo= 1.00°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd

Współpraca SOS PTMA i Uranii


02-11-2013

To zobowiązuje do dalszej współpracy Wielkie podziękowania dla Profesora Macieja Mikołajewskiego Redaktora Naczelnego" Uranii i Postępów Astronomii ", za zaufanie jakim obdarzył naszą sekcję słoneczną. Jak widać na zdjęciu, niektóre numery są zdublowane, to też postanowiłem przekazać je naszym wybranym prze zemnie obserwatorom. Zdjęcie: