Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 19:48 (Data juliańska: 2459001.325)
P= -15.33°   Bo= -0.66°   Lo= 228.36°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Szkic plam na tarczy Słońca przez Yurija Zakharova


31-10-2013

Cieszę się, że Yurii Zakharov znów jest z nami. Poniżej jeden z jego fantastycznych szkiców plam wykonany podczas obserwacji wizualnej. Zdjęcie: .