Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-12    Czas UT: 08:16 (Data juliańska: 2458799.844)
P= 22.18°   Bo= 3.22°   Lo= 5.24°   Carr. Rot 2223
Przejdź do generatora efemeryd

Szkic plam na tarczy Słońca przez Yurija Zakharova


31-10-2013

Cieszę się, że Yurii Zakharov znów jest z nami. Poniżej jeden z jego fantastycznych szkiców plam wykonany podczas obserwacji wizualnej. Zdjęcie: .