Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-09-24    Czas UT: 04:47 (Data juliańska: 2459116.699)
P= 25.38°   Bo= 6.98°   Lo= 142.72°   Carr. Rot 2235
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 31-10-2013 r. Janusz B.


31-10-2013

Przez cały czas w dniu dzisiejszym Słońce nam towarzyszyło na niebie a to za sprawą wyżu europejskiego , który dotarł do Polski. Chociaż była ładna pogoda i można było obserwować i fotografować Słońce do jednak seeing jego oceniam na 2. Potężna grupa plam 1875 dawno schowała się za zachodni brzeg tarczy słonecznej to na zdjęciach SDO widać rozbłyski skrajne jej rozbłyski pochodzące też z innej grupy 1879. Są one silne ponieważ posiadają swojej klasie pod względem jasności klasę B. Takie same także panują w grupach 1884 i 1885 . W grupie 1884 panuje nie stabilne pole magnetyczne co jest także wyrzutnią do strumieni cząstek gazu plazmowego. Na półkuli północnej po dłuższej przerwie zaznacz się już powstająca dziura koronalna. Janusz B. Image Hosted by ImageShack.us