Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-08-25    Czas UT: 08:49 (Data juliańska: 2458720.867)
P= 19.14°   Bo= 7.03°   Lo= 327.43°   Carr. Rot 2221
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 10-08-2017 rok godz. 08:20 UT nr. obserw. 08/116/sie/784 Janusz B.


10-08-2017

Aktywność słoneczna ciągle na podobnym poziomie R = 11 i SN = 10. Grupa 2670 przesunęła się o kolejne 14* w stronę zachodniego brzegu tarczy słonecznej.

Podstrona w budowie.