Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-12    Czas UT: 05:19 (Data juliańska: 2459042.722)
P= 2.56°   Bo= 4.08°   Lo= 40.44°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 10-08-2017 rok godz. 08:20 UT nr. obserw. 08/116/sie/784 Janusz B.


10-08-2017

Aktywność słoneczna ciągle na podobnym poziomie R = 11 i SN = 10. Grupa 2670 przesunęła się o kolejne 14* w stronę zachodniego brzegu tarczy słonecznej.