Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-09-26    Czas UT: 22:03 (Data juliańska: 2459120.419)
P= 25.75°   Bo= 6.84°   Lo= 93.63°   Carr. Rot 2235
Przejdź do generatora efemeryd

Z ostatniej chwili


09-12-2012

Możliwość wypełniania raportu na stronie gotowa. Pozostaje dokończenie profilu użytkownika i odblokowanie możliwości rejestracji przez obserwatorów. Po 10 grudnia będzie raport z aktywności Słońca za miesiąc listopad 2012. Koordynator SOS PTMA Tadeusz Figiel