Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-12-10    Czas UT: 23:50 (Data juliańska: 2458464.493)
P= 11.59°   Bo= -0.49°   Lo= 112.03°   Carr. Rot 2211
Przejdź do generatora efemeryd