Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-03-20    Czas UT: 10:57 (Data juliańska: 2458562.956)
P= -25.14°   Bo= -7.05°   Lo= 255.18°   Carr. Rot 2215
Przejdź do generatora efemeryd

Podstrona w budowie.