Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-09-15    Czas UT: 06:22 (Data juliańska: 2458741.765)
P= 24.01°   Bo= 7.21°   Lo= 51.41°   Carr. Rot 2221
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 17- 07- 2017 rok godz. 12:10 UT nr. obserw. 12/103/lip/771 Janusz B.


17-07-2017

Tak jak pisałem ok. dwa tygodnie wcześniej grupa 2665 ok 17-18 lipca znajdzie się na zachodnim brzegu tarczy słonecznej i właśnie tak się stało.. Jutro już w sumie będzie niewidoczna z Ziemi . Była to grupa dość silnie strukturalnie generowała rozbłyski klasy C. Były momenty kiedy dochodziło do rozbłysku klasy M i to dwukrotnie. Jeżeli grup plam słonecznych nie pojawi się w najbliższym czasie na jej powierzchni aktywność spadnie ponownie do zera. fot. J. Bańkowski TN114/1000.

Podstrona w budowie.