Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-01-20    Czas UT: 10:02 (Data juliańska: 2458868.918)
P= -6.90°   Bo= -5.01°   Lo= 175.20°   Carr. Rot 2226
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 17- 07- 2017 rok godz. 12:10 UT nr. obserw. 12/103/lip/771 Janusz B.


17-07-2017

Tak jak pisałem ok. dwa tygodnie wcześniej grupa 2665 ok 17-18 lipca znajdzie się na zachodnim brzegu tarczy słonecznej i właśnie tak się stało.. Jutro już w sumie będzie niewidoczna z Ziemi . Była to grupa dość silnie strukturalnie generowała rozbłyski klasy C. Były momenty kiedy dochodziło do rozbłysku klasy M i to dwukrotnie. Jeżeli grup plam słonecznych nie pojawi się w najbliższym czasie na jej powierzchni aktywność spadnie ponownie do zera. fot. J. Bańkowski TN114/1000.