Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-01-20    Czas UT: 08:19 (Data juliańska: 2458868.847)
P= -6.87°   Bo= -5.00°   Lo= 176.13°   Carr. Rot 2226
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 16 - 07- 2017 rok godz. 08:00 UT nr. obserw. 11/102/lip/770 Janusz B.


16-07-2017

Szkoda, że przez okres 3 dni ze względu na stan pogodowy nie mogliśmy obserwować dynamiczne zachowanie się grupy 2665. jest ona bardo ciekawa ponieważ w okresie minimum słonecznego Słońce potrafiło wygenerować tak potężny obszar w którym jak podają obserwatoria słoneczne doszło do rozbłysku jak na tą porę klasy M2.4. Rozbłysk trwał ponad dwie godziny i był źródłem cząsteczek wysokoenergetycznych. Trzeba podkreślić właśnie tego rodzaju rozbłyski powodują krótkotrwałe zaburzenia w obszarach polarnych Ziemi. Oczywiście kiedy dotrą do Ziemi. grupa 2665 jest skierowana całkiem w inną stroną niż znajduje się na orbicie nasza planeta. Janusz B.