Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-14    Czas UT: 18:37 (Data juliańska: 2458802.276)
P= 21.55°   Bo= 2.94°   Lo= 333.17°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 08-07-2017 rok godz. 06:10 UT nr.obserw. 06/97/cze/765 Janusz B.


09-07-2017

Pięknie prezentuje się dominująca jedyna grupa na południowej tarczy 2665. Perełka podczas minimum rozrosła się w czasie tylko jednej doby o dalsze prawie 200 milionowej rozmiarów. W tym obszarze strasznie panuje zawiłe pole magnetyczne, które wygenerowało rozbłysk klasy C3 trwające 7 minut było źródłem cząsteczek wysokoenergetycznych. Trzeba nadmienić rozbłysk tej klasy jest w swojej klasyfikacji najsłabszym i powoduje sporadycznie efekty dostrzegalne za Ziemi. Janusz B.