Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 20:49 (Data juliańska: 2458995.367)
P= -17.47°   Bo= -1.37°   Lo= 307.20°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 08-07-2017 rok godz. 06:00 UT nr.obserw. 05/96/cze/764 Janusz B.


08-07-2017

To co teraz widać n a powierzchni tarczy słonecznej przerasta nasze oczekiwanie. Praktycznie cykl 24 jest już w dołku a tu na południowej półkuli taka piękna „perełka”. Silnie strukturalnie grupa 2665 o powierzchni 300 mln dokonuje powolnego tranzytu w kierunku centralnym tarczy. W dniu 04 lipca doszło w niej do rozbłysku klasy M. Janusz B.