Strona 1 z 1

SDO 13.03.2021

: 13 mar 2021, o 17:44
autor: tafig
Od paru dni na tarczy gości grupa 2808. Dla obserwacji wizualnej to jedna plama ze słabo widocznym półcieniem. Większym sprzętem można dopatrzeć się jeszcze jednej lub dwóch małych plamek. Tak samo widzi to kamera satelity SDO, zdjęcie poniżej. Portal Solar Ham podaje klasę Cso, czyli zalicza główną plamę jako plamę z półcieniem. Dwa dni temu na półkuli południowej również [pojawiła się grupa 2809, jednak nie przetrwała. Jako ognisko w chromosferze grupa pozostaje nadal aktywna.

KOMENTARZ: aktywny region NOAA 2808 (grupy Catania 78 i 90) wyprodukował tylko
pojedynczy rozbłysk B2.5 osiągający szczyt o 19:04. W przeciwnym razie strumień promieniowania rentgenowskiego pozostawał poniżej B.
poziom.
Aktywny region NOAA 2809 rozpadł się na plage, podczas gdy region 2808 utrzymał
jego końcowe plamy, ale nie wykazywały żadnego dalszego znaczącego wzrostu.
Oczekuje się, że strumień promieniowania rentgenowskiego pozostanie poniżej poziomu C.

Nie zaobserwowano żadnych skierowanych na Ziemię koronalnych wyrzutów masy (CME) w
dane koronograficzne.